Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Vybíráme z odborného časopisu Online Journal of Primary and Preschool Education

Z Vol 3, No 1 (2019) upozorňujeme na článek Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Autoři: Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková

Jedním z nejdůležitějších principů inkluze a inkluzivního vzdělávání je poznání, že všichni žáci mají nějaké nadání, které může být přínosem pro ostatní. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“. Projekt byl zaměřen na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze, přispěl ke zlepšování vzdělávací praxe formou zvyšování kompetencí škol v oblasti inkluzivního vzdělávání prostřednictvím metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšířením školního poradenského pracoviště o nové pozice. Klíčová aktivita 4 „Podpora školních poradenských pracovišť“ byla orientována na problematiku poradenských pracovníků ve školách. Výzkumné šetření bylo realizováno na sedmi základních školách ve třech krajích České republiky...