K etiologii rizikového chování

K etiologii rizikového chování

Vybíráme z odborného časopisu Aplikovaná psychologie

Z čísla 7/2020 (str. 489) upozorňujeme na článek K etiologii rizikového chování

Autor: Blahoslav Kraus

Autor v příspěvku vychází z multifaktorového pojetí příčin rizikového chování. Zmiňuje faktory biologické, psychologické a sociologické. Dochází k závěru, že na změnách v chování v posledních desetiletích se nejvíce podílejí změny, kterými prošla společnost, přibližuje proměny ve společenském klimatu, v komunikačních technologiích a také v rodinném prostředí. V závěru upozorňuje i na osobnostní proměny generací dětí a mládeže, které se rovněž mohou podílet na nárůstu rizikového chování...