Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách

Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách

Vybíráme z odborného časopisu  Aplikovaná psychologie

Z čísla 6/2019 (str. 424) upozorňujeme na článek Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách

Autoři: Michal Svoboda, Aneta Boháčová, Kateřina Kubíková

Příspěvek je zaměřen na problematiku šikany a vnímání pocitu bezpečí žáků. Celá problematika je popsaná z komplexního hlediska. V úvodu je na šikanu pohlíženo jako na specifický způsob agresivního chování, jehož formy mohou být psychické, tělesné či materiální. Šikana není záležitost pouze školního prostředí, ale vyskytuje se i ve skupinách dospělých. Podoby přímé  a záměrné agrese mezi lidmi v pracovním prostředí jsou v úvodu ve stručnosti charakterizovány...