Národní výzkum užívání návykových látek 2023 - Úřad vlády ČR-NMS

Národní výzkum užívání návykových látek 2023 - Úřad vlády ČR-NMS

Národní výzkum užívání návykových látek 2023 - Úřad vlády ČR - NMS

Zdroj: webové stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Autoři: kolektiv autorů NMS ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting

Toto číslo Zaostřeno shrnuje základní výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2023, který se zaměřil na aktuální situaci v kouření cigaret, užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků, konzumaci alkoholu, užívání a nadužívání psychoaktivních léků a užívání nelegálních drog v obecné populaci starší 15 let. Studie dále mapovala hraní hazardních a digitálních her, trávení času na internetu a na sociálních sítích, duševní zdraví a životní spokojenost populace. Použité screeningové škály poskytují aktuální odhady výskytu problémového užívání návykových látek, problémového hraní hazardních her, nadužívání internetu a výskyt problémů v oblasti duševního zdraví v populaci.

Výsledky studie a jejich shrnutí v publikaci NMS Zaostřeno (květen 2024) ZDE