wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Pražské centrum primární prevence

Rumunská 1
Praha 2
120 00

Telefon: 222 074 126, 604 724 628

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.prevence-praha.cz

 

Leták PCPP ke stažení

LETÁK IN ENGLISH

Information about PCPP in English (Slideshow - International meeting “BUILD FUTURE, STOP BULLYING”, Prague, 12.-14.9. 2016)

 


Tým Pražského centra primární prevence:

Mgr. Jan Žufníček

Etoped, adiktolog, absolvent pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii – SUR. Více než osm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a s jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. V současné době se věnuje především metodické činnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřuje se hlavně na oblast bezpečného klimatu ve školním prostředí, práci se skupinou, prevenci šikanování a závislostí. Vedoucí Pražského centra primární prevence.

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Jana Gricová (roz. Hanusová)

V Pražském centru primární prevence (PCPP) pracuje od roku 2010, jako psycholožka a manažerka projektů podpory duševního zdraví a prevence. Spolupracuje také s neziskovým sektorem ( E-clinic, z.ú., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) na vývoji služeb pro klienty s duševním onemocněním (ADHD v dospělosti, poruchy příjmu potravy). Spoluvytvářela pilotní projekt Nepozorní pro dospělé s ADHD, který sestával z podpůrného programu pro klienty, kognitivních treninků a metodických materiálů, na jejichž tvorbě se podílelo PCPP. Je manažerkou projektu Healthy and Free zaměřeného na internetovou prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Touto tématikou se zabývá i výzkumně ve spolupráci s 1. LF UK (phd studium, publikace např. Online Prevention and Early Intervention in the Field of Psychiatry Using Gamification in Internet Interventions: Practical Experience with a Program Targeting Eating Disorders in Czech RepublicPoruchy příjmu potravy-Příručka pro pomáhající profese). Má zkušenosti s výzkumem trhu, analýzami a evaluacemi, vývojem webových stránek a metodických materiálů.

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Pavel Dosoudil

Pracoval jako vedoucí Střediska výchovné péče. Podílel se jako lektor a konzultant v projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech. Jako hlavní metodik pro SVP spolupracoval v projektu RAMPS VIPIII. Absolvoval sebezkušenostní výcvik a supervizní výcvik, výcvik ve školské mediaci. Je členem Evropské asociace supervize a koučingu. Dlouhodobě pracuje se skupinami dětí, mládeže i dospělých.

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Bc. Roman Petrenko
Sociolog. Osm let působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde měl na starost oblast primární prevence rizikového chování. Věnoval se např. evaluaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, vzdělávání v prevenci či vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Řadu let se podílí na výzkumech v oblasti primární prevence a ústavní výchovy a metodické a vzdělávací činnosti. Působí rovněž jako lektor primární prevence. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi čerpá mj. jako aktivní otec neposedných ratolestí.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PhDr. David Čáp, PhD.
Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog - CZGPTI, Brno). Téměř sedm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problematickým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní se věnuje především podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství, přednáší také na katedře psychologie na FF UK v Praze.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jana Marečková

Od roku 2001 pracuje v organizacích zaměřených na prevenci, léčbu a resocializaci závislých. Na pozici zástupkyně vedoucí Drogového informačního centra SANANIM se zabývala administrací a obsahovou náplní webových stránek a internetovým poradenstvím. Jako sociální manager Právní poradny A.N.O., která se specializuje na právní pomoc v souvislosti s návykovými látkami, má zkušenost s problematikou sociální exkluze a právními aspekty závislostí.

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript