Sekty

Co je sekta

Používání pojmu sekta, je problematické (a je od něj v současnosti upouštěno), protože s sebou nese převážně negativní konotace. Používají se spíše pojmy „nová náboženská hnutí “ „alternativní religiozita“, které jsou však často také podrobovány kritice. Rizikovost příslušnosti k „sektě“ není také omezena na skupiny explicitně náboženské.
V kontextu primární prevence rozumíme pod tímto pojmem ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné sociální izolaci, manipulaci a ztrátě soukromí členů skupiny.