Home Odkazy Rasismus a xenofobie
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Člověk v tísni
Internetový portál Obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
2   Link   Multikulturní centrum Praha
vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum, klub „Mulitkulti“
3   Link   Vzdělávací institut ochrany dětí
projekt Dětská práva:
dětská práva, základní dokumenty o lidských pávech, informace pro pedagogy, materiály k výuce, besedy pro děti
4   Link   Česká sekce dětských práv – sdružení zastánců dětských práv
práva dětí
vzdělávací programy pro školy
5   Link   Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
diskriminace a rovné příležitosti, sanace rodin, bezplatná právní pomoc, státní občanství a program migrace, internetový portál diskriminace
6   Link   Sdružení pro integraci a migraci - Poradna pro uprchlíky
právní asistence pro cizince, psychosociální asistence, SOS linka pro cizince
7   Link   Centrum pro integraci cizinců
poradenství, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
8   Link   Amnesty International
kampaně za dodržování lidských práv
9   Link   Občanské sdružení Slovo 21
boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, podpora vzdělávání Romů, integrace cizinců
10   Link   Inkluzivní škola
Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu
11   Link   Sdružení Asi-milování
Občanské sdružení zaměřené na prevenci extremismu a na výchovu k aktivnímu občanství.
12   Link   La Ngonpo-Globální rozvojové vzdělávání pro školy
La Ngonpo je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12–16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí.
13   Link   DOX-Vzdělávací programy
Materiál pro pedagogy k diskuzi na téma společenských stereotypů.
14   Link   Projekt "Školy pro lidská práva"
Webové stránky www.lidskaprava.cz jsou součástí vzdělávacího projektu Amnesty International zaměřeného na lidská práva s názvem Školy pro lidská práva.
15   Link   LIDÉ V POHYBU
Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.