Home Odkazy Závislosti
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Primární prevence
Preventivní web nestátní organizace o.s. Sananim vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se na praktických příkladech pomoci s prováděním primární prevence v rodině, ve školách i jinde. Vítaným doplňkem jsou "mýty o drogách" a standardní informace o rozdělení drog atd. Škálovatelné, přízpusobitelné návštěvníkovi.
2   Link   Drogy-info
Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.
3   Link   Prevence.sananim.cz
Program Prevence pro rozumné rodiče obsahuje praktické tipy pro rodiče zaměřené na prevenci užívání návykových látek. V jednotlivých kapitolách naleznete doporučení, jak s dětmi hovořit o drogách, co dělat v případě, že dítě užívá drogy, jak děti chránit. Materiál vytvořila Nadace Mentor ve spolupráci s odborníky na problematiku prevence, české webové stránky jsou provozovány sdružením Sananim.
4   Link   Dětské a dorostové detoxikační centrum-Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. (Akutní léčba intoxikace, psychoterapie pobytová i ambulantní, ambulance-kontaktní místo pro děti, rodiče, lékaře a pedagogy.)
5   Link   Drogová poradna online
Online poradnu provozuje o.s. SANANIM, sdružení zaměřené na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.
6   Link   alkohol-alkoholismus.cz
Informační portál zaměřen na informace o prevenci a léčbě závislosti na alkoholu. Naleznete zde články, statistiky, přehled literatury, diskuzní fóra, kontakty na skupiny Anonymních alkoholiků, linky bezpečí, psychiatrické léčebny, mapu AT ambulancí v ČR atd.
7   Link   Klinika adiktologie
Klinika adiktologie se zaměřuje na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum v adiktologii, oboru zkoumajícím rizikové prostředí užívání návykových látek a závislostní chování.
Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.
8   Link   Prev-Centrum Praha
Stránky občanského sdružení Prev-Centrum, jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.
9   Link   Mapa pomoci - NMS
Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)
10   Link   MUDr. Karel Nešpor
Stránky primáře MUDr. Karla Nešpora, předního odborníka na problematiku závislostního chování. Na stránkách jsou volně ke stažení vybrané publikace a svépomocné materiály.
11   Link   EMCDDA - prevence
Rubrika věnovaná prevenci na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). (Anglicky)
12   Link   alkoholpodkontrolou.cz
Nové stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.
13   Link   www.koncimshulenim.cz
Webová služba Končim s hulenim je projektem SANANIMu, realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“.
Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své hulící návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.
14   Link   Gambling ambulance SANANIM
Ambulantní terapeutický program určený pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.
Cílem tohoto programu je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu hráče.
15   Link   NUDZ - konzumace alkoholu
Stránky Národního ústavu duševního zdraví s webovou aplikací zaměřenou na rizikovou konzumaci alkoholu. Na stránkách si můžete otestovat Vaši konzumaci alkoholu, ověřit si, jak jste na tom v porovnání s vrstevníky a zjistit, jaké zdravotní dopady může riziková konzumace alkoholu mít na Vaše zdraví.
16   Link   Hazardní hraní
Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.
17   Link   Online adiktologická poradna
Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.
18   Link   Národní stránky pro podporu odvykání kouření
Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Informace o rizicích kouření, rady a tipy jak přestat kouřit, kontakty na poradenské a léčebné programy.
19   Link   Alkohol škodí
Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.