Home Legislativa Metodická doporučení
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la


Metodické dokumenty (doporučení a pokyny) MŠMT:
Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1).

Více na stránkách MŠMT ZDE

Metodicke doporuceni k primarni prevenci rizikoveho chovani.pdf(687 kB)

 


Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků ve formátu pdf:

Metodické doporučení pro práci s IVýP

Informace a další materiály na stránkách MŠMT

Publikace Problémy s chováním ve škole – jak na ně (Individuální výchovný plán) zabývající se tématem v širším kontextu.