Home Legislativa Novela zákona o policii
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Převzato z www.drogy-info.cz:

Policie může nově v blokovém řízení zabavit i drogy držené pro vlastní potřebu jen v malém množství.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byl s účinností od 22. 6. 2011 novelizován - bylo doplněno ustanovení §34 o odnětí věci. Změna se týká možnosti zabavit omamné a psychotropní látky (drogy).

Bližší informace na www.drogy-info.cz

Novela zákona č. 150/2011 Sb. na portálu veřejné správy

Co je přestupek, co je trestný čin, co je množství větší než malé