Knihovna - Pro pedagogy - Třídnické hodiny
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788024749884
Year: 2024

Třídnické hodiny jsou zásadním přínosem pro podporu pozitivních vztahů mezi učitelem a žáky i mezi žáky samotnými.
Tato kniha nabízí inspirativní tipy a strategie pro efektivní vedení třídnických hodin a komunikaci s žáky i jejich rodiči. Kromě toho obsahuje bohatou paletu aktivit a připravených hodin, které podporují interaktivní a angažované učení, a věnuje se nejen zábavnému stmelování kolektivu, ale i řešení náročných a opomíjených témat. Jednotlivá cvičení vedou žáky k pozitivnímu přístupu k sobě i jejich spolužákům, předcházení konfliktů, sebereflexi či osvojení si práce se stresem.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková