Knihovna - Pro pedagogy - Bilingvismus a interkulturní komunikace
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788073576783
Year: 2011

V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou komunikaci – a o úspěšnou výchovu dítěte. Právě pedagogům setkávajícím se s bilingvními dětmi či rodiči-cizinci, ale také rodičům samotným se bude hodit tato publikace.

Nabízí základní informace o bilingvismu, o vývoji řečových a kognitivních schopností bilingvních dětí i o interkulturní komunikaci. Zároveň neopomíjí poskytnout praktická doporučení a představuje strategie a trendy výchovy v česko-německých rodinách, které pedagogové i rodiče snadno zužitkují při práci s bilingvními dětmi a při výchově v interkulturním prostředí.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer

Knižní tip