Knihovna - Závislostní chování - Závislostní chování na internetu
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788024462875
Year: 2020

Internet s postupem času neodvratně proniká jak do našich běžných životů tak i do intimních součástí vztahů. Tato kniha se věnuje chování na internetu a aktuálnímu dění ve výzkumné i klinické oblasti. Cílem knihy je z objektivního hlediska rozebrat a popsat základní paradigmata, vzorce chování a dotknout se nejčastějších problémů i přínosů online světa. Dále se zabývá aspekty online a offline komunikace a dopady online komunikace na vztahy. Zabývá se známými i méně známými fenomény pojícími se s online světem. Tyto teoretické části jsou spojeny ve výzkum závislosti na internetu u českých adolescentů.

Více informací na stránkách nakladatelství Aleš Čeněk (vydalo nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci)

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková