Knihovna - Závislostní chování - Závislosti
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788027117543
Year: 2021

Učební text určený primárně studentům psychologických, ale i dalších společenskovědních oborů a pracovníkům pomáhajících profesí, kteří se setkávají s lidmi trpícími či ohroženými různými druhy závislostí.
Tato publikace se věnuje jednotlivým poruchám z oblasti návykových nemocí dle současně platné klasifikace MKN-10, jednotlivým třídám návykových látek a činností, příčinám a vývoji závislostí, diagnostickému procesu a osobnostní problematice lidí se závislostí.
Kniha předkládá ucelené informace k oblasti návykových nemocí z hlediska základního diagnostického procesu pomáhajících profesí a orientace v uvedené problematice.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková