Knihovna - Závislostní chování - Patologické hráčství
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788024727585
Year: 2020

Teoreticko-metodologické souvislosti spojila autorka do kategorií, v nichž popisuje patologické hráčství jako poruchu kontroly impulzů; patologické hráčství jako nelátkovou, behaviorální závislost; patologické hráčství v kontextu sociální patologie v rodině; patologické hráčství v kontextu obsedantně-kompulzivní poruchy a patologické hráčství v souvislosti s látkovými závislostmi.
Dále jsou uváděny jednotlivé vlivy rodinného systému v kontextu hráčské patologie, a to funkčnost rodiny, vztahové vazby v dětství i v dospělosti a rodičovské chování a výchovné styly.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková