Knihovna - Závislostní chování - Testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788074780240
Year: 2014

Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky.
Akcentuje čtyři hlavní úhly náhledu do tohoto významného úkonu, a to právní, psychologický, pedagogický a medicínský. Dále doporučuje vhodný postup, který vytváří právní jistotu jak pro testované, tak i pro testující.
Text nepředkládá jednoznačné a dogmatické postupy, ale nabízí variabilní možnosti a doporučení, která mají napomoci školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi, které jsou důvodně podezřelé z užití návykové látky, při řešení těchto problémů.

Více informací na stránkách Kosmas.cz

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková