Knihovna - Závislostní chování - Supervize v adiktologické praxi
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788073872090
Year: 2009

Publikace se skládá ze dvou částí týkajících se poskytování supervize v adiktologické praxi.
V první jsou výstupy z šetření zaměřené na poskytování, využívání a spokojenost se supervizí v adiktologických službách ve Středočeském a Ústeckém kraji z pohledu supervidovaných i supervizorů.
Druhá část je zaměřená prakticky. Vedle úvodu věnovaného historii zavádění supervize a doslovu, který je zaměřený na její možnosti, obsahuje praktické poznatky jednotlivých supervizorů působících dlouhodobě v této oblasti. V jednotlivých příspěvcích nelze hledat všeobecný pohled na poskytování supervize, ale osobní vnímání supervizních aktivit. Autoři se nevyhýbají ani vlastním pohybnostem a situacím, které nejsou vždy ideální.
Kniha může být inspirací jak pro odborníky, kteří pod supervizí pracují nebo o ní přemýšlejí, tak pro supervizory samotné.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková