Knihovna - Závislostní chování - Drogy lidského těla
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788026201595
Year: 2012

Mnozí lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo si je však vědom toho, že lidské tělo produkuje vlastní substance, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišicí prostředky apod. Autor popisuje názorně biochemické pochody v lidském těle a účinek "drog", které naše tělo produkuje. Nabízí zároveň čtenáři řadu podnětů, jak tyto látky vlastní našemu tělu zdravým způsobem aktivovat a využít - bez jakýchkoli vedlejších účinků. Knihu využijí lékaři, psychologové, psychoterapeuti, čtenáři se zájmem o sebepoznání a práci na sobě. Josef Zehentbauer je lékař a psychoterapeut, žije a působí v Mnichově. Autor několika knižních titulů k tématu užívání psychofarmak a drog.

Více informací na stránkách knihkupectví Kosmas

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková