Knihovna - Závislostní chování - Drogy a drogové závislosti
Category: Závislostní chování
ISBN: 8086734056
Year: 2003

Rozsáhlá  dvoudílná studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru soudobé poznatky z oblasti drog a drogových závislostí.

Kapitoly v 1. dílu:
Návykové látky: Problémy a přístupy
Bio-psycho-sociální model
Rozdělení a účinky návykových látek
Základy diagnostiky a zhodnocení klienta, psychologické a somatické komplikace
Včasné a krizové intervence, poradenství, zvládání somatických komplikací

Kapitoly v 2. dílu:
Léčba a rehabilitace
Systém péče - obecné otázky
Systém péče - jednotlivé složky
Práce se specifickou klientelou
Primární prevence

Ke stažení zdarma na stránkách NMS drogy-info.cz

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková