Knihovna - Závislostní chování - Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí
Category: Závislostní chování
ISBN: 9788024450872
Year: 2017

Monografie vytěžuje více jak tříleté zkušenosti s dramaterapeutickou intervencí u klientů se závislostí a přináší přehled výsledků původních šetření, která se v průběhu této intervence realizovala v rámci grantového schématu IGA členy Ústavu speciálněpedagogických studií olomoucké univerzity v komunitě pacientů se závislostí Mandala (17B toxikorehabilitační oddělení) Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a marginálně také ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí Vojenské nemocnice Olomouc. Ve své druhé části přináší text přehled strukturovaných dramaprojektů a dramaterapeutických sezení, které se realizovaly v komunitě Mandala (PN Kroměříž) ve vztahu k uvedeným výzkumným schématům.

Více informací na stránkách Martinus.cz

Knižní tip

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

by Kristýna Kapounková