Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Vývoj pozornosti
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788074964411
Year: 2020

Kniha pojednává o pozornosti a exekutivních funkcích, o nichž někteří čtenáři nemusejí mnoho vědět. Jsou to funkce, které umožňují regulovat a řídit různé psychické projevy. Každý rodič i učitel ví, že když se dítě nesoustředí, mnoho se nenaučí a v úkolu udělá zbytečné chyby. Exekutivní funkce umožňují, aby k tomu nedocházelo. Slouží k potlačení nežádoucího zaměření, nebo naopak k přepnutí pozornosti na to, co je důležité. Aby bylo možné tyto funkce rozvíjet, je třeba vědět, co můžeme od dětí různého věku požadovat, a vycházet z toho, co zvládnou. Pro vývoj pozornosti a exekutivních funkcí je důležité zrání mozku, na němž tyto schopnosti závisejí. Jeho narušení vede k tomu, že dochází k problémům trvalejšího rázu, například ADHD. Proto je užitečné vědět, jakým způsobem a v jakém období se rozvíjejí oblasti mozku, které jsou pro řízení a regulaci psychických funkcí důležité. Pokud by někomu připadala tato část textu zbytečná, může první kapitolu přeskočit a začít až s pojednáním o pozornosti.

Informace o způsobu, jakým se jednotlivé funkce hodnotí, mohou sloužit i jako inspirace pro volbu cvičení, jež napomáhají rozvoji sledovaných funkcí. Lze je najít v různých sešitech pro předškoláky věnovaných přípravě do školy a v běžných časopisech určených pro mladší děti. Přestože vypadají jako zábava, mohou se děti jejich prostřednictvím leccos naučit. K těmto účelům mohou sloužit i dětské počítačové hry, na které se děti musejí soustředit.

U starších dětí je důležité rozhodování a plánování, které neovlivňuje jen jejich školní práci, ale také běžný život. Je třeba si organizovat přípravu do školy, volný čas a kontakty s vrstevníky. Důležité je sebeovládání, především regulace emocí a schopnost odložit vlastní uspokojení, jež ovlivňuje, jak bude takový jedinec přijímán ostatními lidmi, především vrstevníky, ale i dospělými. Rovněž lze tyto schopnosti rozvíjet a učit děti, jak mohou nepříjemné emoce zvládat. Pro čtenáře může být zajímavé vysvětlení, proč se v dospívání zvyšuje riziko nepromyšleného jednání bez ohledu na jeho možné důsledky. Důvodem je rychlejší zrání oblastí mozku, které zajišťují emoční odezvu, a pomalejší dozrávání těch, jež slouží k jejich regulaci. Lepší porozumění všem uvedeným procesům může přispět k účelnějšímu přístupu k dětem a k eliminaci pocitu rodičů či učitelů, že problémy, které mají, vznikly něčí vinou.

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., autorka

Více informací na stránkách knihkupectví Luxor

Knižní tip

Jak být sám sebou

Jak být sám sebou

by Verena Kast