Knihovna - Sociální práce - Rodičovství za mřížemi
Category: Sociální práce
ISBN: 9788024657936
Year: 2024

Kniha se zabývá doposud opomíjeným tématem, jímž je dopad věznění rodiče na dítě (tzv. neviditelnou oběť trestných činů) a jeho prospívání (wellbeing). Její součástí jsou výsledky unikátního výzkumného projektu Rodičovství za mřížemi, který zpracoval autorský kolektiv, aby nám umožnil proniknout do křehkého světa dětí odsouzených rodičů.
Tento výzkum poskytuje komplexní pohled na dané téma. Zkoumá zkušenost s rodičovstvím za mřížemi u rodičů ve výkonu trestu, jejich dětí a osob pečujících o tyto děti. Popisuje, jakou roli mají brány vězení při utváření vztahu mezi dítětem a jeho rodičem. Identifikuje potřeby těchto dětí, dopady uvěznění rodičů na jejich prospívání, odolnost a vztah s rodiči. Společně s tím výzkum přináší odpovědi na otázky, které jsme si doposud nekladli, a představuje postupy na podporu dětí uvězněných rodičů. Tyto postupy jsou určeny nejenom pro odborníky z praxe, ale pro všechny, kteří se snaží pomoci neviditelným obětem trestných činů uniknout z bludného kruhu nevšímavosti, nedostatečné podpory a stigmatizace.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum

Knižní tip