Knihovna - Sociologie - Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty
Category: Sociologie
ISBN: 9788075094988
Year: 2017

Josef Smolík z Ústavu sociálního rozvoje Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vydal knihu s názvem "Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty". Kniha reflektuje diskuse a témata spjatá se současnými relevantními subkulturami mládeže v zahraničí i v ČR.
Text knihy vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská, frankfurtská či birminghamská), které se tématu subkultur věnovaly či věnují. Kniha uvádí typologii subkultur mládeže a jejich vztah k sociálně patologickým jevům, médiím, trhu i politice. Blíže jsou představeny subkultury hippies, skinheads, fotbaloví chuligáni, punk/hardcore, graffiti, metal, gothic rock a taneční scéna.
Knihu vydalo vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně.
Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží.

Více informací na stránkách nakladatelství Aleš Čeněk

Knižní tip

Závislosti

Závislosti

by Ivana Křížová