Home Dotace a granty
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Dotace a granty

Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních:
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

Výstupy ze semináře ke Grantovému programu HMP pro oblast PP ve školách a školských zařízeních 2018

Finanční vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2017 pro školy a školská zařízení

Informace pro žadatele v Grantovém programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017 o možnosti dofinancování

 

Vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018

Vyhlášení grantového řízení hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2018

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.
Podrobné informace, metodika a termíny na stránkách MŠMT ZDE

 

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 na stránkách MŠMT ZDE

Výsledky dotačních řízení na rok 2017 (dotační program na podporu primární prevence rizikového chování a dotační program Bezpečné klima v českých školách) 

 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

 

Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování:

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MHMP volnočasové aktivity a neformální vzdělávání dětí a mládeže Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Více informací
Nadace Sophia Vzdělávání znevýhodněných skupin a jednotlivců Nadační fond Sophia Více informací
MHMP prevence kriminality-práce s dětmi a mládeží Městský program prevence kriminality Více informací
MHMP zdravý životní styl dětí a mládeže III.Program zdraví Více informací
MHMP podpora rodiny Grantový program v oblasti rodinné politiky Více informací
NROS překlenovací úvěry neziskovým organizacím Program 3P Více informací
Středočeský kraj fond sportu, volného času a primární prevence Naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže v r.2017 Více informací
Výbor dobré vůle vzdělání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Fond vzdělání Více informací
Ministerstvo vnitra prevence domácího a genderově podmíněného násilí Program prevence sociálně patologických jevů Více informací
MHMP rozvoj vzdělávání,prevence soc.vyloučení Celoměstké programy podpory vzdělávání na území HMP Více informací
NROS neziskové organizace pomáhající ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let Pomozte dětem Více informací
NROS krizová centra Včasná pomoc dětem Více informací

 
Facebook Image
Anketa - Další vzdělávání
Jakou formu dalšího vzdělávání byste nejvíce přivítali?