Home Dotace a granty
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Dotace a granty

Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních:
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.
Podrobné informace, metodika a termíny na stránkách MŠMT ZDE

 

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 na stránkách MŠMT ZDE

Výsledky dotačních řízení na rok 2017 (dotační program na podporu primární prevence rizikového chování a dotační program Bezpečné klima v českých školách) 

 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

 

Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování:

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MHMP volnočasové aktivity a neformální vzdělávání dětí a mládeže Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Více informací
Nadace Sophia Vzdělávání znevýhodněných skupin a jednotlivců Nadační fond Sophia Více informací
MHMP prevence kriminality-práce s dětmi a mládeží Městský program prevence kriminality Více informací
MHMP zdravý životní styl dětí a mládeže III.Program zdraví Více informací
MHMP podpora rodiny Grantový program v oblasti rodinné politiky Více informací
NROS překlenovací úvěry neziskovým organizacím Program 3P Více informací
Středočeský kraj fond sportu, volného času a primární prevence Naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže v r.2017 Více informací
Výbor dobré vůle vzdělání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Fond vzdělání Více informací
Ministerstvo vnitra prevence domácího a genderově podmíněného násilí Program prevence sociálně patologických jevů Více informací
MHMP rozvoj vzdělávání,prevence soc.vyloučení Celoměstké programy podpory vzdělávání na území HMP Více informací

 
Facebook Image
Anketa - Další vzdělávání
Jakou formu dalšího vzdělávání byste nejvíce přivítali?