Home AntiFetFest AntiFetFest AntiFetFest 2016
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

 

AntiFETfest 2016 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

AntiFETfest 2016 zná své vítěze

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – Praha 22 a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence uspořádalo 14. června v kině Lucerna finále v pořadí již devátého ročníku celopražské amatérské filmové soutěže pro žáky základních a středních škol AntiFETfest 2016 aneb Jde to i jinak!

Soutěžní festival AntiFETfest se zaměřuje na témata rizikového chování dětí a mladistvých jako jsou kriminalita, drogy, šikana, domácí násilí, záškoláctví nebo gambling. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích: žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií nebo studenti středních škol a odborných učilišť.

Na slavnostní finále do kina Lucerna dorazilo se svými pedagogy téměř 450 žáků z pražských škol. K jeho laskavé atmosféře přispěli svým vystoupením zpěvačka Michaela Nosková a v roli moderátora Honza Musil, který se na festivalu podílí už od jeho počátků.

Hlavní ceny vítězům předal Radek Lacko, radní hlavního města Prahy, který ocenil kvalitu a obsah soutěžních filmů a zároveň poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli.

„Je nesmírně podnětné být prostřednictvím takovéto výpovědi svědkem, jak žáci pražských škol vnímají rizika, která bezprostředně ohrožují jejich sociální či společenskou adaptabilitu. Umělecká forma v tomto případě skýtá cennou příležitost, jak proniknout do podstaty věci a odhalovat i skrytá sdělení, která mohou být pro širší veřejnost, odborníky a zejména vrstevníky autorů velmi užitečná. Festival považuji za zcela příkladnou platformu, jak se dospívající mohou otevřeně a odvážně vyjadřovat i ke zcela zásadním věcem, o nichž se dospělí často hovořit bojí,“ uvedl radní.

Zvláštní ceny pak předávali zástupci městských částí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Do soutěže bylo celkově přihlášeno 49 filmů, na kterých se podílelo 188 žáků  z pražských základních a středních škol ze sedmi městských částí. Nejvíce filmů  vzniklo v Městské části Praha 4, která do soutěže přihlásila 17 snímků. Do celopražského finále postoupilo 7 filmů z kategorie základních škol a 4 filmy z kategorie středních škol.

Více informací a všechny přihlášené filmy ke shlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz

Přehled oceněných filmů

Fotogalerie z finále v kině Lucerna na stránkách MHMP

 

2178136 658917 plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný plakát Nikoly Nohové ze SPŠ Dopravní