Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
22.01.2020 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
23.01.2020 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.01.2020 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.01.2020 Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu" - -
29.01.2020 Seminář "Pohybové a zájm. aktivity pro děti s SPU, ADHD..." - -
04.02.2020 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.02.2020 Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci PROSPE Praha 4
05.02.2020 Seminář "Manipulace v jednání..." - -
07.02.2020 Přednáška "Duševní zdraví mladých lidí" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
09.02.2020 Přednáška "Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
10.02.2020 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
11.02.2020 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.02.2020 Seminář "Výstupy z dětské adiktologické ambulance" PREV-CENTRUM, Z.Ú. Praha 6
12.02.2020 Seminář "Náboženství v současné české společnosti" PH-VISK Praha Praha 1
14.02.2020 Seminář "Prevence rizikového chování žáků s PAS" - -
15.02.2020 - 16.02.2020 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
25.02.2020 Seminář "Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci..." Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
03.03.2020 Seminář "Žáci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ve vzdělávání" PH-VISK Praha Praha 1
04.03.2020 I. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
05.03.2020 - 06.03.2020 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
05.03.2020 Seminář "Žáci s dominantní poruchou emocí a chování..." PH-VISK Praha Praha 1
06.03.2020 Seminář "Školní šikanování a jeho řešení" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
09.03.2020 Seminář "Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
12.03.2020 Seminář "Komplexní práce s třídním kolektivem..." - -
12.03.2020 Seminář "Vedení třídnických hodin" - -
13.03.2020 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
16.03.2020 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
18.03.2020 Seminář "Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla..." - -
18.03.2020 Seminář "Školní řád jako ochrana účastníků..." VIC ČVUT Praha 6
19.03.2020 Seminář "Zážitkové techniky protidrogové prevence" - -
24.03.2020 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových situacích" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.03.2020 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ PPRCH..." - -
01.04.2020 Seminář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími" - -
01.04.2020 Seminář "Specifické poruchy chování" VIC ČVUT Praha Praha 6
02.04.2020 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
02.04.2020 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.04.2020 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových situacích" Nakladatelství Portál Praha 8
03.04.2020 Seminář "Závadové chování dětí–mezioborová spolupráce..." - -
07.04.2020 II. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
07.04.2020 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
08.04.2020 Seminář "Efektivní komunikace ve škole aneb..." - -
15.04.2020 Seminář "BOZ a právní problematika základních a středních škol" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.04.2020 Seminář "Emoce a jejich stabilita..." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.04.2020 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.04.2020 Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s psychiatrickým onemocněním Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.04.2020 Seminář "Jak pomoci autistickým dětem v škole" ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE Praha 4
24.04.2020 Seminář "AP a jeho vliv na klima třídy" PH-VISK Praha Praha 1
28.04.2020 Seminář "Využití relax. technik při práci s dětmi zvláště s ADHD..", DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
29.04.2020 Seminář "Práce s náročným třídním kolektivem" - -
06.05.2020 Konference 2020 UČITEL NENÍ LÍNÝ Interhotel Olympik Praha 8
06.05.2020 Seminář „SLUNCE JE FÉR“ aneb efektivní vedení třídnických hodin - -
12.05.2020 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.05.2020 Seminář "Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků" PH-VISK Praha Praha 1
15.05.2020 Seminář "Autismus" VIC ČVUT Praha Praha 6
18.05.2020 Seminář "Sociální klima třídy a role učitele" VIC ČVUT Praha Praha 6
20.05.2020 Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy" - -
25.05.2020 III. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
26.05.2020 Seminář "Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
27.05.2020 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a...)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.05.2020 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1