Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
16.09.2019 Seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče" - -
17.09.2019 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagog. situací" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
18.09.2019 Seminář "Základy vedení třídnických hodin" Jules a Jim, z.ú. Praha 2
19.09.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
19.09.2019 - 21.09.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
24.09.2019 - 25.09.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problém. chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.09.2019 Seminář "Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.09.2019 Seminář "AP pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
25.09.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.09.2019 Seminář "Dívej se, tvoř a povídej" Nakladatelství Portál Praha 8
25.09.2019 Seminář-Programy PPRCH ve školách a škol. zařízeních pro rok 2020 Magistrát hl. města Prahy Praha 1
26.09.2019 Konference "PPRCH a problematika šikany-prevence domácího a gender.podmíněného násilí" MŠMT-budova C081 Praha 1
27.09.2019 Seminář "Vedení rozhovoru s dítětem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.09.2019 - 01.10.2019 Dny prevence Praha - -
30.09.2019 - 04.10.2019 Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.09.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Výcvik v motivačních rozhovorech" Diakonická akademie Praha 2
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
01.10.2019 Workshop „Co potřebujeme vědět pro praxi školních psychologů“ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.10.2019 Seminář "Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.10.2019 Seminář "Základy práce s hazardními hráči a jejich blízkými" - -
03.10.2019 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.10.2019 - 06.10.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
05.10.2019 Seminář "Úvod do krizové intervence v kontextu soc. práce" - -
07.10.2019 Seminář "Podpora zapojení žáků s PAS v kolektivu školní třídy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.10.2019 Seminář "Efektivní komunikace v sociálních službách" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
08.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.10.2019 Seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy" - -
09.10.2019 Seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci" - -
09.10.2019 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
10.10.2019 - 12.10.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
11.10.2019 Seminář "Soc.-právní ochrana dětí v kontextu škol. prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.10.2019 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.10.2019 - 16.10.2019 Seminář "Když je klientem rodina" Fokus Praha Praha 8
14.10.2019 Seminář "Šikana ve škole-praktické rady pro učitele" - -
14.10.2019 - 15.10.2019 Seminář "Práce s dětskou kresbou" - -
14.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
14.10.2019 Workshop "Otevřená komunikace a řešení konfliktů v třídních kolektivech" PH-VISK Praha Praha 1
15.10.2019 Seminář ""Nácvik sociálních dovedností u dětí s PAS" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.10.2019 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty,nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
16.10.2019 Seminář "Podpora žáků se specifickými poruchami chování (ADHD)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.10.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
17.10.2019 Konference "Základní škola v roce 2019/2020" - -
17.10.2019 Seminář "Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce" - -
17.10.2019 Seminář "Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ" - -
17.10.2019 Seminář "Žák z odlišného kulturního prostředí..." PH-VISK Praha Praha 1
21.10.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
22.10.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
24.10.2019 Konference "Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
24.10.2019 Konference EVVO pro učitele ZŠ a SŠ - Učíme se rádi Toulcův dvůr, z.s. Praha 10 - Hostivař
29.10.2019 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
31.10.2019 - 01.11.2019 Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou" Fokus Praha Praha 8
31.10.2019 Seminář "Ohrožené dítě - nerezignujme!" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
01.11.2019 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v ped.-psych. poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.11.2019 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Hrajeme si s příběhem" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
07.11.2019 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
07.11.2019 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
07.11.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
07.11.2019 Seminář "Třídnické hodiny-práce s třídním kolektivem" PH-VISK Praha Praha 1
07.11.2019 Seminář "Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
08.11.2019 - 09.11.2019 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
08.11.2019 Seminář "Řešení drog. problematiky a testování drog v ped. praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
11.11.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
14.11.2019 Seminář "Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD" - -
14.11.2019 Seminář "Efektivní spolupráce mezi učitelem, AP a rodinou" PH-VISK Praha Praha 1
18.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.11.2019 - 20.11.2019 Seminář "Individ.plánování v nízkoprah. službách-děti a mládež" - -
19.11.2019 Seminář "Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
19.11.2019 Seminář "BOZ a právní problematika základních a středních škol" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.11.2019 Seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků" - -
19.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
21.11.2019 Seminář "Podpora žáka s PAS při vzdělávání" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.11.2019 Seminář "Alternativní formy práce se třídou" - -
22.11.2019 Seminář "Jak komunikovat v problém. situacích s dítětem v MŠ" PH-VISK Praha Praha 1
23.11.2019 - 24.11.2019 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
25.11.2019 Semiář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole" - -
27.11.2019 Workshop "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem..." - -
28.11.2019 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových..." Nakladatelství Portál Praha 8
28.11.2019 Seminář "Sociálně-patolog. jevy v zařízeních předšk. výchovy a vzdělávání" - -
29.11.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2019 - 01.12.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II" Prevalis Praha 5
02.12.2019 Seminář "Emoce předškolního dítěte,aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
03.12.2019 Seminář "Asistent pedagoga u žáků s PPO" - -
03.12.2019 Seminář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM..." - -
05.12.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů..." - -
06.12.2019 Seminář "Sociálně emoční učení" - -
06.12.2019 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psych. onemocněním..." PH-VISK Praha Praha 1
09.12.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.12.2019 Seminář "Líný, nedbalý, neprospívá-psychologické aspekty motivace..." - -
09.12.2019 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
09.12.2019 Seminář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy" - -
11.12.2019 Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy" - -
11.12.2019 - 12.12.2019 Seminář "Zvládání žáků s výchovnými problémy" - -
12.12.2019 Seminář "Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
14.01.2020 Seminář "Autonomní třída–spolupráce učitele a žáků" - -
15.01.2020 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
16.01.2020 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
16.01.2020 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
23.01.2020 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.01.2020 Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu" - -
15.02.2020 - 16.02.2020 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
04.03.2020 I. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
24.03.2020 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových situacích" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín