Téma bezpečnosti nejen ve školách - útok ozbrojeného útočníka

Téma bezpečnosti nejen ve školách - útok ozbrojeného útočníka

Téma bezpečnosti nejen ve školách - útok ozbrojeného útočníka

Policie ČR s podporou Magistrátu hlavního města Prahy připravila videospot "Utíkej, schovej se, bojuj!" a koncept tzv. cesty k přežití - jakým způsobem reagovat v případě útoku ozbrojeného útočníka, ať už v prostorách školy či jinde.
Tento projekt navazuje na další preventivní a vzdělávací aktivity Policie ČR, související s ozbrojenými útoky v ČR.

Informace k tématu:
Videospot "Utíkej, schovej se, bojuj!" na youtube kanále HMP
* Projekt Ozbrojený útočník ve škole na stránkách Policie ČR
Nabídka seminářů na téma bezpečnosti ve školách, které na zakázku realizuje Asociace bezpečná škola z. s.
Manuál bezpečné školy (autoři Libor Sladký, Tibor A. Brečka a kol., publikaci vydala Asociace bezpečná škola z. s, 2022)

Koncept tzv. cesty k přežití vychází z modelů připravených v zemích, kde jsou takovéto útoky častější.

Čím je specifický útok tzv. aktivního střelce?
- Častěji útočí jednotlivci
- Jejich cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti
- Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle …)
- K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla …)
- Neberou rukojmí, nevyjednávají
- Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!
- Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?

* UTÍKEJ - Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte!
- Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou
- Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem.
VARUJ - Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny
- Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158

* SCHOVEJ SE - Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat!
- Zamkněte nebo zablokujte dveře
- Schovejte se za pevné předměty
- Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu
VARUJ - Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158
- Nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se děje.

* BOJUJ – Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!
- Snažte se zneškodnit střelce
- Jednejte rychle a násilně
- Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně
- Jednejte maximálně efektivně

Když na místo dorazí bezpečnostní složky:
- Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce
- Ruce držte vždy ve viditelné pozici
- Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci
- Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě