Home Vzdělávání Specializační studia pro ŠMP Zlínský kraj
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

1. Specializační studium prevence sociálně patologických jevů, Zlín, Madio, o.s

Buďte "profíkem" v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Specializační studium školních metodiků prevence, které začíná již v květnu 2015 ve Zlíně, má právě tyto přívlastky.

Krátká anotace studia ŠMP ve Zlíně:

* Kurz se zaměřuje na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP.
* Vzhledem k našim aktivitám v oblasti specifické primární prevence, poradenství a vzdělávání dospělých, nabízíme účastníkům/účastnicím propojení našich kurzů s praxí.
* Časová dotace studia je celkově 262 hodin, studium bude probíhat od května 2015 do května 2017.
* Jde o kombinovanou formu studia – prezenční forma, e-learning, stáž.
* Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

 

Kontakty a podrobné informace:

www.madio.cz