Home Vzdělávání Specializační studia pro ŠMP Praha
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

1. Jules a Jim, z.ú.

 

 

 

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

Zahájení říjen 2019

Program, přihlášení a podrobné informace ZDE

 

 

2. PREVALIS 

Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů

Forma:

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Průběžné hodnocení:
Studijní program je rozdělen do dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.
Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.
Vzdělávací cíl:
Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Podrobné informace o termínech, náplni studia, kontaktech + přihlášení na stránkách PREVALIS ZDE

 

 

3. Život bez závislostí z.s., Praha

Logo_KVP_110px

Život bez závislostí nabízí pětiletý sebezkušenostní výcvik pro vedení třídních kolektivů a růstových skupin -  KVP

Kontakty:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

 

4. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

ImageHandler.ashxSTUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základní informace:
Studium je určeno současným nebo budoucím školním metodikům prevence rizikového chování, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Organizace studia: Studium probíhá každé 2 roky (září r. 2016 – červen 2018, září 2018 – červen 2020, …), vždy lichý týden v úterý (do 8.30 – 16.30 hod.).
Jednotlivé lekce začínají sebezkušenostními aktivitami a pokračují přednáškou lektora. Důraz je kladen na rovnocenný poměr získávání praktických dovedností a teoretických znalostí, s aktivním zapojením účastníků studia.
Studium je realizováno v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí budovy (aula).

Podrobný program studia, termíny, kontakty a přihlášení na stránkách PPP pro Prahu 1,2 a 4 ZDE

 

 

5. Vzdělávací institut Středočeského kraje

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2018/19 - 2019/20)

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.

Podrobný program studia, termíny, kontakty a přihlášení na stránkách VISK ZDE