Home Vzdělávání Specializační studia pro ŠMP Moravskoslezský kraj
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Centrum dalšího vzdělávání

Prevence sociálně patologických jevů

Vzdělávací cíl vyplývá ze Standardu MŠMT pro studium k výkonu specializovaných činností a z požadavků škol na území Moravskoslezského kraje. Cílem je prohloubit, rozšířit a aktualizovat vědomosti a zejména dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), dále připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. V průběhu druhého semestru vypracují účastníci studia práci se zaměřením na specifika strategie primární prevence ve školství a  tvorby školního vzdělávacího programu prevence sociálně patologických jevů. Celkově program zahrnuje 255 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).

Cílová skupina:    pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:    3 semestry / 250 hodin

Více informací na stránkách Ostravské univerzity ZDE