Home Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

PROSPE

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.

Termín kurzu: 5., 6., 8. února 2020 a 17., 18. a 21. března 2020

Hodinová dotace: 40 hodin
Max. počet účastníků: 15
Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)

Podrobné informace ZDE

 

Prev-Centrum, z.ú.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Předpokládané zahájení kursu: 14. 2. 2020
Vpřípadě jakýchkoli dotazů se obracejte na Alexandru Roubalovou, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel.: 233 355 459

Podrobné informace ZDE

 

Varianty - Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni o.p.s.

ASISTENT PEDAGOGA PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.

Více informací na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

Kurz Dialogem k respektu: Školení pro práci s metodou Persona Dolls

Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.
Práce s panenkou vás naučí neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti navzájem zraňují. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Podrobné informace a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

 

Život bez závislostí, z.s.

Logo_KVP_110px

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje – KVP V

Vhodné pro harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z. s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problémovými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel. Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je tak napojeno přímo na praxi.

Třetinu našich frekventantů tvoří pedagogové a spec., pdeagogové, třetinu školští a poradenští psychologové, zaměstnanci SVP, DD, třetinu pak ředitelé škol, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež.

Výcvik je akreditován MŠMT. Zahájení v roce 2019.

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klienta/ dle Carla R. Rogerse.
* Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
* Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
* Jako jediný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
* Výcviková skupina KVP V se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.

Vedoucí výcviku:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.vycvikkvp.cz

 

 

Respektovat a být respektován 

logo-final

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání o.s. - Kurzy Respektovat a být respektován.

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

* Sdělování oprávněných požadavků
* Emoce
* Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti
* Jak vyjadřovat uznání a ocenění
* Respektující komunikace pro každý den

Další informace, termíny, přihlášení na stránkách respektovani.com