Home Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Prev-Centrum, z.ú.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Předpokládané zahájení kursu: 14. 2. 2020
Vpřípadě jakýchkoli dotazů se obracejte na Alexandru Roubalovou, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel.: 233 355 459

Podrobné informace ZDE

 

Varianty - Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni o.p.s.

ASISTENT PEDAGOGA PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.

Více informací na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

Kurz Dialogem k respektu: Školení pro práci s metodou Persona Dolls

Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.
Práce s panenkou vás naučí neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti navzájem zraňují. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Podrobné informace a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

 

Život bez závislostí, z.s.

Logo_KVP_110px

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje – KVP V

Vhodné pro harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z. s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problémovými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel. Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je tak napojeno přímo na praxi.

Třetinu našich frekventantů tvoří pedagogové a spec., pdeagogové, třetinu školští a poradenští psychologové, zaměstnanci SVP, DD, třetinu pak ředitelé škol, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež.

Výcvik je akreditován MŠMT. Zahájení v roce 2019.

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klienta/ dle Carla R. Rogerse.
* Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
* Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
* Jako jediný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
* Výcviková skupina KVP V se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.

Vedoucí výcviku:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.vycvikkvp.cz

 

 

Respektovat a být respektován 

logo-final

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání o.s. - Kurzy Respektovat a být respektován.

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

* Sdělování oprávněných požadavků
* Emoce
* Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti
* Jak vyjadřovat uznání a ocenění
* Respektující komunikace pro každý den

Další informace, termíny, přihlášení na stránkách respektovani.com