Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..."
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..."
Datum konání:
22.05.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, depistáž ohrožených dětí, děti jako oběti domácího násilí", který je určen pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

Obsah semináře:

Cílem je seznámit frekventanty s chováním jednotlivých věkových skupin dětí, které jsou ohrožené syndromem CAN, dále se sociálním statusem těchto dětí. Bude připomenuta tématika krize a rozebrána forma zpracování krize (nejčastější proces týrání je procesem výchovným). Budou rozebrány a frekventanti pochopí chování dětí a projevy jednotlivých forem syndromu CAN. Zároveň budou frekventanti seznámeni s právním rámcem dané problematiky a souvisejícím rizikovým chováním v rodině (závislosti, domácí násilí, rizikovými faktory na straně dítěte a rizikovými faktory na straně rodičů).

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner