Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN,.."
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN,.."
Datum konání:
17.05.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN, emocionální a psychické týrání", který je určen pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

Obsah semináře:

Frekventanti se seznámí se specifiky rodinného prostředí dětí ohrožených sy. CAN. S procesem sociální práce s dítětem a následně se zvláštnostmi přístupu k dítěti s ohrožením CAN. Pochopí rizikovost rodiny na příkladech a rizikovost samotného dítěte. Zároveň frekventanti pochopí limity sociální práce s cílovou skupinou. Frekventanti pochopí emocionální stránku CAN a nutnost zpracování emocí odborníka tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dítěte. Frekventanti pochopí proces viktimizace a nebezpečnost sekundární viktimizace. V závěru semináře se frekventanti seznámí s vhodnými otázkami v rozhovoru s dítětem, vedení rozhovoru a vyhodnocení rozhovoru s dítětem. Zároveň pochopí spolupráci s kompetentními orgány OSPOD, neziskovými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner