Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí"
Datum konání:
18.05.2018 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí", který je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení ze Středočeského kraje.

Seminář je zaměřen na informativní vstup do problematiky supervize a intervize a jejich využití v pedagogickém prostředí, na význam a přínos těchto technik pro zkvalitnění práce škol. 

Významným přínosem pro řešení náročných komunikačních situací a pro prevenci syndromu vyhoření je interaktivní vhled do problematiky komunikace uvnitř pedagogického sboru a získání základních informací o efektivních postupech podložených zkušenostmi dobré praxe.

Obsah – témata:
- supervize a její přínos pro pedagogickou praxi – efektivní metoda k řešení náročných situací v pedagogické praxi, možnost sdílení problému a způsob jeho řešení, získání nadhledu a potvrzení správnosti zvoleného postupu řešení
- funkce supervize – vzdělávací, podpůrná, řídící
- individuální a skupinová supervize - přednosti, rizika
- role supervizora, kompetence, zásady práce
- nástroje supervize – mentální mapy, reflexe, kreativní techniky, psychodrama, fokusing, hraní rolí, arteterapie, metoda bálintovská skupina
- průběh supervizního procesu
- supervize a intervize
- principy intervize
- role intervizora
- rizika skupinové intervize x odborník zvenku, který není zatížen osobní angažovaností
- intervize – principy - sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy, přínos pro práci pedagoga
- nástroje intervize – případová studie, řešitelský workshop, intervize s pověřeným pracovníkem, kazuistické semináře, porady o současných klientech
- supervize a intervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření
- principy zavádění supervize a intervize do praxe organizace
- praktický nácvik metody IVT (videotrénink interakcí)
- metoda bálintovská skupina jako efektivní nástroj řešení konkrétních výchovných problémů
- praktický nácvik metody bálintovská skupina na konkrétních situacích účastníků

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner