Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže"
Datum konání:
23.11.2017 09.00 h - 14.00 h
Místo konání:
VISK, Krajský úřad Středočeského kraje - Praha 5 , Zborovská 11
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže", který je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek. Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost je rovněž věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. Samostatná část je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.

Program je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy:
- mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána
- ústavní předpisy
- zákonné předpisy
Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciální mu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování:
- záškoláctví
- šikana a extrémní projevy agrese
- rasismus a xenofobie
- negativní působení sekt
- rizikové sexuální chování
- závislostní chování

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner