Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně"
Datum konání:
14.09.2017 
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na dvoudenní seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně", který je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, učitelům - metodikům prevence, psychologům.

Datum druhého dne semináře je 21. září 2017


Popis programu:
Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy v řešení obtížných situací se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi . První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostiku, na praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům:
a) Jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
b) Krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

PROGRAM:
PRVNÍ DEN (8 hod.)
I. blok semináře
Vstupní informace o problematice šikanování.
Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)
II. blok semináře
Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění
scénářům, které si budou frekventanti prakticky zkoušet.
Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno
na kyberšikanu.
III. blok semináře
a) Metodika první pomoci.
b) První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci
při řešení případu školní šikany a kyberšikany.
IV. blok semináře
Druhá část nácviku pro počáteční a standardní šikanu.

DRUHÝ DEN (8 hod.)
I. blok semináře
Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikana.
II. blok semináře
Malý test – Posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu.
Dílna – Rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany.
Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?
III. blok semináře
Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí.
IV. blok semináře
Supervize – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Využita bude metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou.

Více informacía přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner