Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Školní metodik prevence-aktuální informace a efektivní působení na školách"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Školní metodik prevence-aktuální informace a efektivní působení na školách"
Datum konání:
20.09.2017 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
VISK, Krajský úřad Středočeského kraje - Praha 5 , Zborovská 11
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Školní metodik prevence-aktuální informace a efektivní působení na školách", který je určen pro školní metodiky prevence ze Středočeského kraje.

Vzdělávací program je zaměřen na změny v novelizované vyhlášce č. 72/2005 Sb. a na změny plynoucí z vyhlášky 27/ 2016 Sb., které od 1. 9. 2016 upravily požadavky na práci školních metodiků prevence.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout školním metodikům prevence - absolventům specializačního studia - aktuální informace o nových požadavcích na práci školního metodika prevence jako člena týmu školního poradenského pracoviště a zvýšit jejich odborné kompetence při tvorbě preventivních programů a řešení aktuálních problémů ve školách a školských zařízeních.

Vlastní obsah – témata:
- strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy – aktuálně
- metodické pokyny a doporučení – aktuálně
- ŠMP jako součást školního poradenského pracoviště, povinnosti ŠMP a standardizované činnosti v souvislosti s vyhl. 72/2005 Sb.
- podíl ŠMP na tvorbě povinné dokumentace ŠPP
- zkušenosti z dobré praxe
- aktuální informace – projevy rizikového chování
- možnosti podpory a spolupráce v pedagogických sborech – vzdělávací programy pro pedagogické sbory
- spolupracující organizace dobrá praxe – aktuálně
- dotazy, příklady dobré praxe, diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner