Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Sociální klima třídy a role učitele"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Sociální klima třídy a role učitele"
Datum konání:
18.05.2020 09.00 h - 15.30 h
Místo konání:
VIC ČVUT Praha - Praha 6 , Jugoslávských partyzánů 1580
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Společnost INFRA zve na seminář "Sociální klima třídy a role učitele".

V tomto vzdělávacím programu získáte znalosti a upevníte si své dovednosti a kompetence, a to i v oblasti inkluze.
Školu a v ní i každou třídu můžeme vnímat jako specifickou a svébytnou sociální skupinu. Klima třídy je jevem dlouhodobým, trvajícím několik měsíců a let. Zahrnuje sociálněpsychologické aspekty, jak je vnímají, hodnotí a spoluutvářejí žáci a učitelé. Jde tedy obrazně řečeno o to, co je „za kulisami“ třídy, jak chce vypadat navenek před pozorovatelem a o to, jak to je doopravdy. Dění v těchto sociálních skupinách je pro výuku velmi důležité a dokáže výchovně-vzdělávací proces všem jeho účastníkům významně ulehčit nebo také zkomplikovat.
Seznámíte se s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence vedoucí k pozitivnímu klimatu třídy a tím i k efektivní výuce a prevenci negativních jevů ve školním prostředí.
Obsah programu v bodech:
* Objasnění základních pojmů – klima třídy, sociální klima třídy, spolutvůrci třídního klimatu
* Pedagogická diagnostika školní třídy – mechanismy, které toto klima ovlivňují, prevence vztahů, sociálněpsychologické aspekty vedení třídy, pozice a role žáka ve školní třídě
* Sociální klima třídy a pedagogická diagnostika
* Nabídka činností zaměřených na podporu utváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě
* Aktivity zaměřené na:
-vzájemné poznání žáků
-schopnosti spolupráce
-efektivní řešení konfliktů v kolektivu
-efektivní komunikaci v kolektivu
* Dotazy a diskuse
 
Více informací a přihlášení na stránkách společnosti INFRA ZDE
 
Banner