Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Specifické poruchy chování"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Specifické poruchy chování"
Datum konání:
01.04.2020 09.00 h - 15.30 h
Místo konání:
VIC ČVUT Praha - Praha 6 , Jugoslávských partyzánů 1580
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Společnost INFRA zve na seminář "Specifické poruchy chování".

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování.

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

* Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
* Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD
* Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny
* Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
* Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
* Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
* Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Akreditace MŠMT: MSMT-15498/2018-2-482

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti INFRA ZDE

Banner