Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy"
Datum konání:
20.05.2020 09.00 h - 16.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Společnost pro vzdělávání ZŘETEL zve na seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy".

Obsah:
Účastníci budou seznámeni s pojmem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují. Akcentována bude práce s třídním kolektivem, jako heterogenní skupinou, v duchu společného (inkluzivního) vzdělávání. Definována bude funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě. Představeny budou možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu.
Dále bude seminář zaměřen na způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky, rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci. Zmíněny budou faktory, které podporují spolupráci, přátelství a toleranci.
Tématem bude také posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetně vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami).
Zmíněny budou také aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP a inkluzivního vzdělávání.

Cíle:
Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

Cílová skupina:
učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOU a SŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti ZŘETEL ZDE

Banner