Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Závadové chování dětí–mezioborová spolupráce..."
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Závadové chování dětí–mezioborová spolupráce..."
Datum konání:
03.04.2020 09.00 h - 15.30 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

ZŘETEL - spoloečnost pro vzdělávání zve na seminář "Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež".

Cílová skupina:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol
Obsah:
Seminář má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.
Cíle:
Cílem semináře je seznámit účastníky se Zákonem o sociálně právní ochraně dětí a souvisejícími základními právními předpisy, kompetencemi, nejčastějšími typy problémů řešených při výkonu sociálně právní ochrany dětí – závadové chování, trestná činnost dětí a mladistvých, záškoláctví, problémy rodin s vícečetnými sociálními problémy.
V návaznosti na to je dále kurz zaměřen na vyhodnocení situace v rodině, na individuální plánování a řešení konkrétních situací.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti ZŘETEL ZDE

Banner