Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Zážitkové techniky protidrogové prevence"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Zážitkové techniky protidrogové prevence"
Datum konání:
19.03.2020 09.00 h - 16.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

ZŘETEL - společnost pro vzdělávání zve na seminář "Zážitkové techniky protidrogové prevence".

Cílová skupina:
učitelé 1.a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, učitelé speciálních škol
Obsah:
Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence – „Z deníku -náctileté“, „Diagram“, „Karty“, „Váhy“, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.
Cíle:
Absolvent kurzu dokáže popsat jednotlivé typy prevence včetně jejich hlavních cílů a úkolů a poskytovatele těchto typů prevence. Je si vědom specifik, úskalí a možných problémových momentů při práci s jednotlivcem či skupinou v rámci primární protidrogové prevence. Dokáže realizovat konkrétní preventivní techniky a je si vědom jejich úskalí a problémových momentů.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesěno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti ZŘETEL ZDE

Banner