Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků"
Datum konání:
12.05.2020 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků".

Seminář zaměřený na podporu vytváření otevřených a kvalitních vztahů mezi učiteli a rodiči jejich žáků, na vytváření pozitivních vazeb mezi školou a rodinou. Otevírá diskuze o dvou perspektivách, které je nutné zbavit vzájemného soupeření, hledá odpovědi na to, jak světy školy a rodiny propojit, aby se nejen vzájemně respektovaly, ale mohly si vzájemně účinně pomáhat. Poskytuje konkrétní návody, příklady projektů a aktivit, které to oběma stranám usnadňují. Po celou dobu je seminář zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a osobnostně sociální rozvoj pedagogů.
Seminář je určen zejména třídním učitelům, kteří mohou svým jednáním kultivovat vzájemné vztahy školy a rodiny.

Obsah – témata:
1. Současná škola a její nároky / Současná rodina a její potřeby – 2 perspektivy - úvodní reflexe
- brainstorming – umožní odhalit celou paletu podob současné školy a rodiny
o diskuse: Co to znamená dobrá škola? Jak by měla vypadat a jak by měla fungovat rodina?
o cíl: Uvědomit si, že neexistuje ideální škola ani ideální rodina.
- co vlastně chtějí rodiče?, co si přejí učitelé?
- shodnou se rodiče a učitelé na tom, co je dobré vzdělání?
- začít spolu mluvit bez strachu z moci toho druhého propojení dvou perspektiv
2. Fenomén domácí úkoly a domácí příprava – neuralgický bod mezi školou a rodinou
- domácí úkoly jako zdroj stresu v rodinách, nebo vhodný doplněk vzdělávání?
- jak by měl vypadat domácí úkol
3. Fenomén třídní schůzky
- co se děje v hlavách učitelů, co v hlavách rodičů při třídních schůzkách?
- hraní rolí
- různé formy třídních schůzek
- třídní schůzka jako výkladní skříň vztahů rodičů a školy
4. Komunikace učitele s rodinou
- proměny komunikace učitele s rodiči respektující vývojová stadia žáka
- komunikace s rodičem žáka se SVP
- komunikace s rodiči, kteří mají odlišnou vzdělanostní tradici než učitel
- komunikace s rozvedenými rodiči
- komunikace s rodiči - cizinci
- komunikace v případě šikany
- komunikace v případě problémového chování žáka
5. Rodičovské skupiny
- jak mohou pomoci rodičovské skupiny (kluby)
- rodičovské skupiny jako bezpečný prostor pro vyjadřování názorů a sdílení zkušeností
- vedení rodičovských skupin
6. Podoby možné spolupráce rodičů se školou
- další náměty na spolupráci

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner