Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "AP a jeho vliv na klima třídy"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "AP a jeho vliv na klima třídy"
Datum konání:
24.04.2020 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy".

Seminář je zaměřen na efektivní podporu klíčového pracovníka při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, na asistenta pedagoga. Zdůrazňuje potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Součástí programu jsou i základy pedagogické diagnostiky třídy a preventivní aktivity, které může asistent pedagoga aplikovat pro zlepšování klimatu ve třídách a základní komunikativní techniky při řešení krizových situací.
 
Obsah – témata:
1. Asistent pedagoga jako personální podpora při vzdělávání žáků se SVP 2 hodiny
- žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na základní / střední škole a systém podpůrných opatření
- právní zakotvení asistenta pedagoga
- asistent pedagoga jako personální podpůrné opatření
- náplň práce asistenta pedagoga
2. Pravidla komunikace asistenta pedagoga 2 hodiny
- postavení asistenta pedagoga ve třídě
- komunikace asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy
- komunikace asistenta pedagoga s žákem se SVP
- komunikace asistenta pedagoga s rodiči žáka se SVP a s rodiči ostatních žáků
3. Pozitivní klima třídy jako základní podmínka společného vzdělávání 2 hodiny
- jak diagnostikovat vztahy ve třídě
- jak vytvářet pozitivní klima ve třídě
- jak napomáhat začlenění žáka se SVP do třídního kolektivu
- preventivní aktivity pro třídu
4. Konkrétní situace a nácvik jejich řešení 2 hodiny
- krizové situace v každodenním životě školy a jejich řešení
- podpora začlenění žáka se SVP, zvl. se sníženými sociálními schopnostmi
- jak vést komunikaci ve vyhrocených situacích
 
Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE
Banner