Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Žáci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ve vzdělávání"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Žáci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ve vzdělávání"
Datum konání:
03.03.2020 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář Seminář "Žáci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ve vzdělávání".

Vzdělávací program je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky, žáky s deficitem pozornosti. Obsah semináře se věnuje nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče při vzdělávání v běžné škole, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte, spolupráci učitele a asistenta pedagoga. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Obsah – témata:
- základní charakteristika dětí a žáků s ADHD, ADD, typy a subtypy, epidemiologie, symptomatika
- popis rozdílů mezi hyperprotektivitou a ADHD, ADD, styly výchovy a jejich vliv na projevy žáků
- možnosti péče i mimo školní prostředí (možnosti a meze farmakoterapie, psychoterapie)
- pedagogická podpora žáků s ADHD, ADD
- analýza Doporučení ze školského poradenského zařízení a plánování podpůrných opatření
- formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy
- optimální výchovně vzdělávací strategie, formativní hodnocení žáků s ADHD, ADD, tvorba IVP
- význam prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků, režimu dne, střídání aktivit
- práce s třídním kolektivem
- spolupráce učitele a asistenta pedagoga
- AP v zájmovém vzdělávání
- význam pravidelných konzultací s rodiči
- možnosti a meze kariérového poradenství pro žáky a ADHD, ADD
- spolupráce rodiny, školy a zájmového vzdělávání
- rozbor kazuistik, zkušenosti dobré praxe a literatura

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner