Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Náboženství v současné české společnosti"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Náboženství v současné české společnosti"
Datum konání:
12.02.2020 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Náboženství v současné české společnosti".

Vzdělávací program volně navazuje na program „Sekty a jejich působení v ČR“ a tzv. sekty zasazuje do širšího kontextu současného českého náboženského života. Obsah programu vychází z požadavků pedagogických pracovníků všech typů škol, kteří se podílejí na tvorbě programů primární prevence, a jejich potřeby saturace aktuálními odbornými informacemi. Cílem je poskytnout pedagogům tyto aktuální informace z oblasti neinstitucionalizované religiozity, aby s nimi mohli dále pracovat při tvorbě preventivních programů ve svých školách a při řešení možného rizikového chování dětí a mládeže.

Obsah – témata:
- tzv. sekty a širší kontext současného českého náboženského života
- neinstitucionalizovaná religiozita
- podoba individuálního náboženství – nezávislost na církevních i sektářských společenstvích
- popis a pochopení individuálního náboženství
- model spirituality a jeho charakteristika
- odpor vůči institucionalizovanému náboženství – typický rys české společnosti
- sebepochopení Čechů jako „ateistů“, „ateistického národa“ – historické kořeny
- přítomnost a role islámu v české společnosti, sociologické kategorie a religionistické modely
- diskuse, návrhy řešení kazuistik, dotazy

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner