Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě"
Datum konání:
22.01.2020 
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura Descrtes zve na seminář "Syndrom CAN – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě", který je určen pro učitele ZŠ, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce, učitele - metodiky prevence.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou syndromu CAN, odbornými termíny a specifiky práce s těmito dětmi včetně rozeznávání signálů týrání a následné intervence pedagoga při práci s dítětem s CAN.

Charakteristika:
Seznámení s odbornými termíny problematiky CAN; agresor, oběť. Rozlišení jednotlivých způsobů týraní, zneužívání, zanedbávání. Oznamovací povinnost. Práce s jednotlivcem i kolektivem. Prevence, intervence syndromu CAN. Základní info o institucionální pomoci, specifika práce s dítětem v institucionální péči. Konkrétní kazuistiky. Seminář je veden interaktivní formou jako kombinace výkladu a skupinové diskuze.

Obsah akce:
* Úvod do problematiky. Vymezení pojmu syndrom CAN. Příčiny, příznaky, diagnostika. Münchhausenův syndrom. Identifikace s agresorem. Sekundární viktimizace – 2 hod.
* Typy CAN. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Fyzické, psychické týrání. Sexuální týrání. Zanedbávání. Typy agresorů a obětí - 1 hod.
* Práce s rodinou dítěte s CAN. Možné způsoby práce rodiny a spolupracujících odborníků. Oznamovací povinnost. Multidisciplinární přístup – 2 hod.
* Prevence, intervence syndromu CAN. Postavení pracovníka pedagogického pracovníka. Reakce společnosti na děti týrané a zneužívané – 1,5 hod.
* Institucionální pomoc. Práce s dítětem (a jeho rodinou), umístěným v zařízení pro výkon ústavní výchovy. Konkrétní kazuistiky – 1 hod.
* Skupinová diskuze, závěr, test – 0,5 hod.

Seminář se uskuteční v Prze, konkrétní místo konání bude upřesněno na pozvánce.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE

Banner