Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu"
Datum konání:
28.01.2020 10.00 h - 17.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura Descartes zve na dvoudenní seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno na pozvánce. Druhý den semináře proběhne dne 4.2.2019.

Cílem semináře je utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které mají význam pro zdravý život, a to v rovině tělesné, psychické i sociální. Účastníci semináře se naučí používat metody edukace zaměřené na podporu zdraví jedince, rodiny, skupiny i společnosti.

Určeno pro učitele (vyučovací předmět):
* 1. stupeň ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
* 2. stupeň ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)
* Gymnázium, předmět Výchova ke zdraví

Obsah akce:

* Vymezení pojmu zdraví. Determinanty zdraví. Analýza nových možností ovlivnění faktorů působících na zdraví člověka. Zdravý způsob života. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví.
* Evropská strategie péče o zdraví. Program Světové zdravotnické organizace Zdraví do 21. století. Amsterodamská smlouva.
* Tvorba a metodika projektů s akcentem na projekty výchovy ke zdraví.
* Preventivní péče (primární, sekundární a terciární prevence) a výchova ke zdraví. Předpoklady účinného ovlivnění způsobu života.
* Životní styl - problémy a rizika (definice životního stylu, výživa, pohybová aktivita, kouření, vztah k alkoholu, drogám, návykové chování, působení alternativních náboženských skupin, šikana, psychická zátěž - stres, rizikové sexuální chování).
* Infekční choroby.
* Úrazy.
* Chronické neinfekční nemoci a jejich prevence

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE

Banner