Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"
Datum konání:
29.08.2019 - 30.08.2019 09.00 h - 14.30 h
Místo konání:
Vzdělávací centrum ACZ - Praha 1 , Týnská 21
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací centrum ACZ zve na dvoudenní seminář "Efektivní komunikace s dětmi", který je určen zejména pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času.

Cílem semináře je, aby si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi. Obsahem jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu. Seminář se bude věnovat technikám efektivní komunikace a způsobu, jak je při komunikaci s dětmi využívat.

Dalším cílem semináře je, aby absolventi uměli identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokázali vyhodnotit, jaké výhody a nevýhody má tento styl při výchově dětí. Účastníci kurzu se naučí rozeznávat ostatní výchovné styly a pochopí jejich dopad na žáky. Absolventi budou schopni uvědomit si negativní projevy při komunikaci s dětmi a budou schopni se jich vyvarovat.
Účastníci si upevní schopnost používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost) a vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera).

Tento seminář se také věnuje technice aktivního naslouchání a jejího začleňování do komunikace s dětmi. Důležitou složkou kurzu je také pochopení a nacvičování empatické reakce na emoce druhých.
Seminář je zaměřen na to, aby jeho účastníci mohli nabyté vědomosti a dovednosti co nejlépe využít k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Obsah:

* Komunikace a její dělení, verbální a neverbální komunikace
* Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
* Autoritativní, liberální a demokratické výchovné styly a jejich dopad na děti
* Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
* Neefektivní komunikace a její dopad na děti
* Nevhodnosti neefektivních reakcí na emoce druhých
* Vytipování problematických oblastí
* Kázeňské problémy
* Techniky efektivní komunikace
* Dělení emocí a jejich vlastnosti
* Subjektivita emočního prožívání
* Reflexe, empatie, povzbuzení a aktivní naslouchání
* Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi

Více informací a přihlášení na stránkách Vzdělávacího centra ACZ ZDE