Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"
Datum konání:
30.08.2019 09.00 h - 17.00 h
Místo konání:
Langhans - Centrum Člověka v tísni - Praha 1 , Vodičkova 37
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni zvou na seminář "ADHD ve třídě, školní družině", který je určen především pro vyučující MŠ a ZŠ, pedagogy volného času a výchovné poradce.

Cílem semináře je účastníkům objasnit:
* ADHD příčiny, projevy
* metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
* metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými * pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD

Účastníci získají:
* znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
* metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací
* metody pro práci se třídou
* možnosti spolupráce s rodiči
* relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny

Více informací a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE